6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Konsolide metin

PTT’nin işbu Sözleşme uyarınca sunduğu hizmet, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca tanımlanan bir ödeme hizmetidir. Taraflar, PTT’nin, bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme aracılığı hizmeti olduğunu ve PTT’nin Son Kullanıcılar’ın ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yediemin olarak değil, yalnızca ödeme aracı görevi gördüğünü kabul etmektedir. 14) Yolcular ve vatandaslarimizin mal ve can emniyetini saglayacak her türlü tedbirleri Terminal polisi ve özel güvenlik ile birlikte almak, sabotajlari önlemek, yangin ve benzeri olaganüstü durumlarda itfaiye teskilati basta olmak üzere ilgili birimleri zamaninda haberdar etmek. 10) ABB hudutlari içinde; Otobüs Terminalleri ve Ulastirma Bakanligi’nin izin verdigi ara duraklar disinda yolcu indirip yolcu bindiren, Terminaller disinda yolcu gönderen, sehirlerarasi düzenli yolcu tasimaciligi ile istigal acenteler ve firmalara ait otobüsler hakkinda tutanak tanzim etmek. 4) Terminal sahasi içindeki her bir isyerinin baskalarina devir islemlerinde yetkili kurul Encümendir. 8) Tasit soförü ve yolculara hizmet eden personel; trafigin seyir ve güvenligini tehlikeye düsürecek, yolculari rahatsiz edecek, genel ahlaka ve adaba aykiri tutum ve davranislarda bulunamaz. 8) Acenteler Kanun ve Yönetmelikte belirlenen mücbir sebepler disinda, otobüsleri yolcu biletlerinde yazili saatlerde peronlarda hazir bulundurmaya mecburdur.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur. Madde 37- İl dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri Tasdik Defterine (EK- 12) kaydeder. Bu defter kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Ayrıca, bu dernekler Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa gönderirler. Ancak, Bakanlık sürenin yetersiz olması halinde bu süreyi uzatabilir. Süre uzatımı talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli bir yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve sonuç için yukarıda belirtilen usul uygulanır. Alınan bildirim ve eklerin birer adedi yedi gün içinde Bakanlığa gönderilir.

  • 34) Bütün is yerleri, ABB Çevre Koruma Kontrol ve Zabita Dairesi Baskanligi’na müracaat ederek isyerleri için “Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati”almak zorundadir.
  • I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği Madde 12 – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
  • MADDE 5 – Gerçek veya sanal reklamın makul ölçülerde ve futbol maçının bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde kullanımının sağlanması esastır.Gerçek veya sanal reklam ibareleri  ve şekillerinin  spor anlayışına , ahlak ve adaba aykırı düşmemesi esastır.

2)Terminale yolcu getiren özel araçlar, ticari taksiler, yolcularin sehir içi ulasimini saglayan hatli minibüsler ile firmalara ait ücretsiz yolcu servisi yapan araçlar v.b. Kendilerine ayrilan alanlarda indirme-bindirme yapmak ve otopark yerlerine park etmeleri zorunludur. Bu araçlarin yolcu peronlari ile otobüs park mahallerine girmeleri yasaktir. Terminal dahilinde kiracilar ile çalisanlar veya yolcular, iç trafigi aksatacak sekilde toplu olarak bulunamazlar. Bu kisiler, Terminal yetkililerinin ikazlarina uymak ve bekleme salonlarinda veya otobüslerinde bulunmak zorundadirlar. 6) Yolcular için ayrilmis ve numaralandirilmis olan oturma yerlerinin disinda yolcu tasinamaz. 3) Terminalde tüm mekanlara, yukaridaki fikrada belirlenen isikli levhadan baska, isikli veya isiksiz levha, kagit, bez, cam, saç, v.b. 1) Yazihaneler, Idarece gösterilecek yere, örnegine uygun olarak isyerinin hangi sirkete ait oldugunu ve hangi hatlara sefer düzenlendigini belirtir isikli levha asilmasi zorunludur. 1) Terminalden tarife dogrultusunda belirlenen ücret ödenmeden çikis yapilamaz. Çikislar, trafik güvenligi göz önüne alinarak, Idare tarafindan belirlenecek esas ve usullere uygun olarak, önceden tespit ve ilan edilen saatlerde tek tek veya toplu olarak yapilabilir. 2) Yetki belgesi sahipleri, çalisanlarinin ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarini zamaninda ve tam olarak vermek zorundadirlar.

Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. K) Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. Anında cezai yaptırım uygulanabilecekKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan BTK’nın Başkanı Ömer Fatih Sayan, “Yasadışı kumar sitelerine yönelik kapsamlı çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz yasa dışı bahis sitelerini anında kapatıyoruz” açıklamasında bulundu. Sayan, kod sisteminden sonra tespit edilecek kişi veya şirketlere cezai yaptırımın da anında uygulanabileceğini belirtti. BTK tarafından konuyla ilgili olarak mahkemelerden ve yetkili diğer kamu kurumlarından gelen erişim engelleme kararlarının ivedilikle uygulanmasını sağlanırken, kurum bünyesinde bulunan Bilgi ve İhbar Merkezi’ne gelen tüm ihbarlar da hukuki ve teknik açıdan değerlendiriliyor. YİRMİ BİRİNCİ BAPKumar ve casinomhub yeni giriş(A) ALACAĞIN DAVA EDİLEMEMESİMadde 504 – Kumar ve bahis, bir alacak hakkı tevlit etmez. Müsaade edilmemiş olduğu takdirde piyango hakkındada kumara mütaallik hükümler tatbik olunur.Ecnebi memleketlerde müsaade ile tesis edilen piyangolar Türkiye’de kanunun himayesinden istifade etmezler. Meğer ki salahiyettar olan makam bunlara ait biletlerin satılmasına müsaade etmiş olsun. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet mostbet türkiye, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır. Dolayısıyla internette kumar oynamak kabahattir.İnternette kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır. Cezaların şahsiliği ilkesi idari para cezaları açısından da geçerlidir.

34) Bütün is yerleri, ABB Çevre Koruma Kontrol ve Zabita Dairesi Baskanligi’na müracaat ederek isyerleri için “Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati”almak zorundadir. 32) Bütün is yerleri çevreyi rahatsiz edecek,çevreye tehlike olusturacak her türlü gürültü, koku, müzik v.b. 26) Zabita görevlilerine karsi gelenler Devlet Zabitasina karsi gelenler gibi cezalandirilirlar. 25) Bütün is yerleri Belediyenin hazirladigi Sabotajlari Önleme ve Yangindan Korunma Yönetmeligine uymakla mükelleftirler. Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadigi her 6 ayda ABB Itfaiye Dairesi Baskanliginca denetlenecektir.